Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νερού σε Αστικά Συγκροτήματα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι εταιρείες ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., LANDCO Ε.Π.Ε και ΕΝVIROPLAN A.E., πραγματοποίησαν ανοικτή εκδήλωση και παρουσίαση της πιλοτικής μονάδας που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση νερού σε αστικά οικιστικά συγκροτήματα” , την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 στον χώρο της μονάδας, Μονής Χρυσοσκαλίτισας 23.

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείριση νερού, που αφορά το εισερχόμενο φρέσκο (fresh water), το γκρι (grey water, από μπάνιο, νιπτήρες, πλυντήρια) και το μαύρο (black water, από τουαλέτες και νεροχύτες) νερό, καθώς και τις απορροές από επιφάνειες όπως ταράτσες και μπαλκόνια (runoff), με στόχο τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης (πχ άρδευση πράσινων δωμάτων) και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φρέσκου νερού, σε οικιστικά όμως συγκροτήματα αστικού τύπου (πολυκατοικίες).

Η πιλοτική μονάδα που κατασκευάστηκε αφορά μια αστική πολυκατοικία τεσσάρων διαμερισμάτων, με πλήρες σύστημα διαχωρισμού γκρι και μαύρων υδάτων, σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας (μεμβράνες) εντός του συγκροτήματος και ένα φυτεμένο δώμα. Όλα τα συστήματα ελέγχονται από μια σειρά αισθητήρες και ένα ειδικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου, επιτρέποντας τη συνεχή ενημέρωση του χρήστη αλλά και την καταγραφή όλων των σχετικών δεδομένων λειτουργίας (πχ νερό που εξοικονομήθηκε, ενέργεια που καταναλώθηκε κλπ).

Στόχος είναι η μείωση κατά 50 % της κατανάλωσης φρέσκου νερού, με ταυτόχρονη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πολυκατοικίας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης όλοι οι χώροι θα είναι επισκέψιμοι ενώ το σύνολο της ερευνητικής ομάδας θα είναι παρόν για να παρέχει εξηγήσεις και να δώσει σχετικές διευκρινήσεις. 

Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου. 

 

Ημερομηνία: 
31/10/2015
Συνημμένο: