Επίσκεψη Πανεπιστημίου Dumlupinar στο ΤΕΙ Κρήτης

Στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών συνεργασίας του προγράμματος ERASMUS+, από τις 11 έως 14 Νοεμβρίου 2015 επισκέφτηκε το ΤΕΙ Κρήτης  ο Καθηγητής  Oktay Sahbaz, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών και Διευθυντής του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου DUMLUPINAR της Τουρκίας, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Onur Demirciller και Fatma Gelip, στελέχη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων.

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο DUMLUPINAR στην Κιουτάχεια, άρχισε στο 2011 με την επίσκεψη του Καθηγητή Γιάννη Βλάχου, τότε Συντονιστή του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και από τότε έχουν επισκεφτεί το ΤΕΙ Καθηγητές και φοιτητές για πραγματοποίηση διαλέξεων και πρακτικής άσκησης.

Η επίσκεψη του Καθηγητή O. Sahbaz  είχε σκοπό την συνεργασία των δυο εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε προγράμματα και άλλων δράσεων (ΚΑ2) του ERASMUS+ σε τομείς κοινωνικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό υπήρξε συνεργασία με τους Καθηγητές της ΣΕΥΠ, κ.  Χλιαουτάκη και κ. Ράτσικας, καθώς και με τον κ. Μανασάκη, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη και την κ. Αβραμάκη, Διευθύντρια  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης . 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, Ευάγγελος Καπετανάκης και ο Αναπληρωτής Προέδρου Ιωάννης Κοπανάκης υποδέχτηκαν τους Τούρκους επισκέπτες και με τον Συντονιστή του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή Ιωάννη Καλιακάτσο και στελέχη του Γραφείου συμφωνήθηκε περαιτέρω συνεργασία στο τομέα της ανταλλαγής προσωπικού και φοιτητών.

CLASS

Ο Καθηγητής Οktay Sabhaz παρουσίασε το Πανεπιστήμιο του σε φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών της ΣΔΟ.

IRO1

Συνάντηση της αντιπροσωπείας του Dumlupinar με στελέχη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης

MEET1

MEET4

Σύσκεψη με καθηγητές της ΣΔΟ και εκπροσώπους της Επαγγελματικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κρήτη.

RECTOR

RECTOR3

Επίσκεψη και συζήτηση με τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία: 
15/11/2015