Πρόγραμμα Κατάρτισης: "Linux Essentials"

Διάρκεια Προγράμματος: από 11.1.2016 έως 11.4.2016

“Η γνώση του Linux αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για επαγγελματίες των κλάδων Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών σε τομείς όπως big data, cloud computing, cybersecurity, information systems, networking, programming, software development, κλπ. Οδηγεί σε σταδιοδρομίες μηχανικών δικτύων, μηχανικών λογισμικού και διαχειριστών Linux.”

Απευθύνεται: από αρχάριους χρήστες Linux μέχρι και επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής που αναζητούν να διευρύνουν τις δεξιότητές τους.

Τρόπος Υλοποίησης: Με την έναρξη του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Netspace της CISCO όπου έχουν πρόσβαση στο πιο ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καθώς και στις διάφορες δραστηριότητες εξάσκησης. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εξ΄αποστάσεως μέσω κατάλληλων εργαλείων σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Μόνο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η  τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα του ΤΕΙ Κρήτης.

Παροχές Προγράµµατος:

  • 18 διδακτικές ώρες που υλοποιούνται με 9 δίωρες διαλέξεις κατανεμημένες στη χρονική διάρκεια του προγράμματος.
  • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις των εισηγήσεων
  • Εξάσκηση σε εικονικές μηχανές μέσω όλων των browsers.
  • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Για το κόστος συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες:

email: info@diaviou.teicrete.gr, τηλέφωνο 2810-379177, (εργάσιμες ημέρες, 12:00 – 15:00).

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 1/12/2015 έως 30/12/2015 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση στο σύνδεσμο των Προκηρυσσόμενων Προγραμμάτων: www.diaviou.teicrete.gr/node/10

Ημερομηνία: 
30/11/2015