Επαύξηση του Ημερολογίου της Google αναδιατάσσοντας ψηφιακά υλικά

Για την ομάδα του iSTLab, κάθε λογισμικό δεν είναι απλά ένα εργαλείο αλλά ακόμα ένα υλικό, το οποίο αν καταλάβουμε τις ιδιότητές του, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην κατασκευή σύνθετων συνδυαστικών εφαρμογών προσφέροντας νέες αυξημένες δυνατότητες προς τους τελικούς χρήστες. Μια τέτοια διαδικτυακή εφαρμογή, είναι το Επαυξημένο Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο που ανέπτυξε το iSTLab και παρουσίασε στο Google DevFest 2015.

Το Ημερολόγιο του iSTLab λειτουργεί εξ` ολοκλήρου στο νέφος, αφού δεν χρησιμοποιεί κανένα είδος τοπικού αποθετηρίου (π.χ. σχεσιακή βάση δεδομένων) και φιλοξενείται στο Google App Engine, εκμηδενίζοντας έτσι τα κόστη συντήρησης. Σε αυτό συνδυάζονται και διαλειτουργούν δημοφιλής υπηρεσίες νέφους, όπως Google Calendar, Google Maps, Disqus, Asana, Google Drive, Flickr και YouTube, η συναρμογή (συνάθροιση) των οποίων προσφέρει μεταξύ άλλων τις εξής πρόσθετες δυνατότητες για κάθε γεγονός (event):

 • Επισύναψη διαδραστικού χάρτη με οδηγίες σχετικά με την τοποθεσία που πραγματοποιείται το γεγονός
 • Νήμα συζήτησης και σχολιασμού του γεγονότος από τους συμμετέχοντες, πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του
 • Επισύναψη, διαμοιρασμός και επισκόπηση πολυμεσικού υλικού (αρχείων, φωτογραφιών και βίντεο) που συσχετίζεται με το εκάστοτε γεγονός
 • Προσδιορισμός καθηκόντων για την ομαλή πραγματοποίηση ή επιτυχία του γεγονότος καθώς και υπευθύνων για την διεκπεραίωσή τους
 • Ξεχωριστό νήμα συζήτησης και σχολιασμού για κάθε καθήκον
 • Επισύναψη πολυμεσικού υλικού (αρχείων, φωτογραφιών και βίντεο) για κάθε καθήκον ξεχωριστά
 • Προσθήκη ετικετών για τον χαρακτηρισμό του γεγονότος και την ομαδοποίηση του με άλλα
 • Προσθήκη μετά - ετικετών  για τον χαρακτηρισμό επισυναπτόμενου ψηφιακού πόρου (αρχείου, φωτογραφίας ή βίντεο) και  την ομαδοποίησή του με άλλους

Εκτός των παραπάνω χαρακτηριστικών, τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν και εξειδικευμένα σενάρια χρήσης από διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Έτσι, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν πως το Ημερολόγιο του iSTLab μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν:

 1. Ψηφιακό «βιβλίο αγρού» (για καλλιεργητές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της βιολογικής καλλιέργειας)
 2. Προτεινόμενος οδηγός βιολογικών καλλιεργειών (για γεωπόνους και φορείς πιστοποίησης στην βιολογική καλλιέργεια)
 3. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο (για καθηγητές και φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 4. Προσπελάσιμο ψηφιακό αποθετήριο (για ερευνητές-αναλυτές που εργάζονται στην ανάλυση σύνθετων δεδομένων)
 5. Ημερολόγιο Διοργάνωσης Ημερίδων και Εκδηλώσεων (για τμήματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην διοργάνωση εκδηλώσεων)
 6. Ημερολόγιο Σχεδιασμού εκδρομών και εξορμήσεων αναψυχής (για οικογένειες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού)
 7. Ημερολόγιο πολιτιστικών δρώμενων (για μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, δήμους και, περιφέρειες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς ή του πολιτισμού γενικότερα)

Εικόνα 1: To Google DevFest 2015 σαν γεγονός στο Ημερολόγιο του iSTLab

Τέλος και σε συνδυασμό με το Ημερολόγιο του iSTLab, παρουσιάστηκε μια νέα υπηρεσία που αναπτύσσεται  από την ομάδα του εργαστηρίου, με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους χρήστες να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα θεματικές συλλογές από ψηφιακούς πόρους που βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες υπηρεσίες του διαδικτύου. Έτσι στον Κοινωνικό Συναθροιστή του iSTLab, μια ειδική λειτουργία σήμανσης περιεχομένου, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν θεματικές συλλογές από σελίδες για κάθε θέμα που τους ενδιαφέρει και να προσθέτουν σε αυτές αναρτήσεις από το Facebook ή το Twitter, φωτογραφίες από το Flickr, βίντεο από το YouTube καθώς και γεγονότα από το Ημερολόγιο του iSTLab. Στην συνέχεια έχουν την δυνατότητα, να διαμοιράσουν αυτές τις σελίδες σε άλλους χρήστες, οι οποίοι μπορούν είτε απλά να δουν, να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν μια σελίδα, είτε ακόμα και να συνεισφέρουν, συλλέγοντας και προσθέτοντας σε αυτήν τους ψηφιακούς πόρους της επιλογής τους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για την σχεδίαση της συγκεκριμένης εφαρμογής έχουν ακολουθηθεί εξολοκλήρου οι προδιαγραφές για material design που προτείνονται από την Google.

Στο Google DevFest 2015, παρουσιάστηκε ένα πρώιμο σενάριο χρήσης στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς όπου ο χρήστης δημιουργεί σελίδες για σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους) στην Κρήτη (Κνωσσός, Φαιστός κ.τ.λ.) και διαμοιράζει κάποιες από αυτές σε άλλους χρήστες. Στην συνέχεια οι χρήστες από κοινού συλλέγουν ψηφιακούς πόρους γι` αυτές τις σελίδες, ενώ παράλληλα αξιολογούν και σχολιάζουν το περιεχόμενό τους.

Εικόνα 2: Η σελίδα της Φαιστού στον Κοινωνικό Συναθροιστή του iSTLab

Ημερομηνία: 
01/12/2015