Γρ. Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης: Δίαυλος επικοινωνίας Φοιτητών-Επιχειρήσεων

Η υποστήριξη φοιτητών και πτυχιούχων που αναζητούν εργασία και η διευκόλυνση της ένταξης τους στον επαγγελματικό στίβο, αποτελούν βασική επιδίωξη των δράσεων και των υπηρεσιών που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης. Η συνεχής επαφή του με τον επιχειρηματικό κόσμο και η διεύρυνση του Δικτύου Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων, είναι αδιαμφισβήτητα ο λόγος για τον οποίο έχει καθιερωθεί ως  “δίαυλος της επικοινωνίας” με το χώρο εργασίας για το ΤΕΙ Κρήτης.

Εάν είστε επιχείρηση, εργοδότης ή εκπρόσωπος φορέα και επιθυμείτε:

  • να συνεργαστείτε με πτυχιούχο του ΤΕΙ Κρήτης άριστα εκπαιδευμένο στο αντικείμενο της θέσης εργασίας που προσφέρετε
  • να συνεργαστείτε με τελειόφοιτο του ΤΕΙ Κρήτης που έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και επίπεδο σπουδών και υπό την καθοδήγησή σας θα κάνει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση στην εταιρία σας.
  • την αναζήτηση / διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων σε εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας στο πλαίσιο της συνεργασίας με καθηγητές και φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης που επιθυμούν να μελετήσουν το συγκεκριμένο πεδίο κατά την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. 

μπορείτε να συνεργαστείτε με το Γραφείο Διασύνδεσης και να αξιοποιήσετε το πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει και αποτελεί ένα εύχρηστο και άμεσα αξιοποιήσιμο εργαλείο ανίχνευσης και εντοπισμού του στελεχιακού δυναμικού που θα πλαισιώσει την ομάδα σας.

Για να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που σας προσφέρει, αρχικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης https://career.teicrete.gr και δημιουργήστε το λογαριασμό της επιχείρησή σας, ώστε να έχετε :

  • “μοναδικό” κωδικό πρόσβασης για άμεση και συνεχή επικοινωνία και συνεργασία
  • διαρκή παρουσίαση και προβολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, καθώς το επαγγελματικό σας  προφίλ, δημιουργείται “αυτόματα” με την καταχώρηση των στοιχείων σας
  • δυνατότητα δημιουργίας ανακοίνωσης νέας θέσης και απευθείας γνωστοποίησης της, καθώς αυτή δημοσιεύεται αυτόματα και στην κεντρική ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης
  • ευκαιρία συνοπτικής περιγραφής κάθε θέσης (job descriptions) και των προσόντων (skills/competences) που αυτή απαιτεί
  • άμεση ανατροφοδότηση για τη θετική ανταπόκριση μέσω της έκφρασης ενδιαφέροντός τους που φθάνει σ΄ εσάς μέσω email
  • αρχική εκτίμηση του προφίλ και των δυνατοτήτων κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή/πτυχιούχου, μέσω του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος, το οποίο είναι διαθέσιμο και σ΄εσάς
  • άμεση επικοινωνία με φοιτητές/πτυχιούχους που εσείς επιλέγετε

Στην παρουσίαση που ακολουθεί περιγράφεται “βήμα - βήμα” η διαδικασία για την επιτυχή εγγραφή σας στο πληροφοριακό σύστημα και την αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας

Facebook του Γραφείου Διασύνδεσης

Ημερομηνία: 
21/01/2016