«Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Παρουσίαση προγράμματος EDUEVAL»

Τα Tμήματα Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν την τελική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EduEval (Grundtvig Multilateral Projects) με θέμα: 

«Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Παρουσίαση του προγράμματος EDUEVAL »

καθώς και την απονομή των πιστοποιητικών σε όσους παρακολούθησαν το πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης τον Μάιο του 2015 στο ΤΕΙ Κρήτης.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22.02.2016 από τις 18.00-20.00 στο Αμφιθέατρο του Νέου Κτηρίου ΣΕΥΠ στο Ηράκλειο.

Ημερομηνία: 
22/02/2016