Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης στο Eurasia Higher Education Meeting 2016

Ο σύνδεσμος  των  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρώπης και της Ασίας  (EURAS)  οργάνωσε από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη την σύνοδο EURIE 2016 (Eurasia Higher Education Meeting) στην οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 500 σύνεδροι από τις χώρες μέλη. H EURAS (Eurasian Universities Union) είναι μια μη κερδοσκοπική διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε από το 2008 και αποτελείται από 90  ΑΕΙ από την Ευρώπη, την Ασία και την Μέση Ανατολή.

Σκοπός αυτής της οργάνωσης είναι να συνδέσει εκπαιδευτικά ιδρύματα από διαφορετικές,  γεωπολιτικά και πολιτισμικά, χώρες για την προώθηση του διαλόγου και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων. Οι στόχοι του EURAS  μεταξύ άλλων είναι η συνεργασία και η δικτύωση (networking) των μελών του , η βελτίωση των ακαδημαϊκών προτύπων στην εκπαίδευση, η υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και η προώθηση της καινοτομίας στην έρευνα.

Οι κυριότερες  δραστηριότητες του  EURAS αφορούν την δημιουργία κοινών προγραμμάτων  σπουδών , έρευνας , οργάνωση σεμιναρίων , συνεδρίων , θερινών σχολείων και παροχή υποτροφιών.

Στα πλαίσια της συνόδου EURIE 2016  , το Πανεπιστήμιο Istanbul Aydin, με το οποίο το ΤΕΙ Κρήτης συνεργάζεται στενά στα πλαίσια του ERASMUS + , οργάνωσε σεμινάριο με θέμα τα Διεθνή Προγράμματα Σπουδών Σύντομης Διάρκειας και την Ανταλλαγή Εμπειριών (International Short Study Programs: Exchange of Experience Meetings)

Στην σύνοδο του EURIE και στο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Istanbul Aydin, εκ μέρους της Ελλάδας συμμετείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Κρήτης. Ο Oμότιμος Kαθηγητής Γιάννης Βλάχος, Στέλεχος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, εκπροσώπησε το ΤΕΙ Κρήτης και παρουσίασε τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές του Ιδρύματος στα Εντατικά Προγράμματα (Intensive Programs) που διοργανώνει το ΤΕΙ με επιτυχία από το 2006.

Παράλληλα , σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου καθώς και  στον  εκθεσιακό χώρο της Συνόδου παρουσίασε το ΤΕΙ Κρήτης και τα προσφερόμενα προγράμματα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και τους πολυάριθμούς επισκέπτες της έκθεσης.

Κατά την διάρκεια της συνόδου και της εκπαιδευτικής έκθεσης έγιναν πολλές επαφές και συζητήσεις που θα αποτελέσουν την βάση για συνεργασία με πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών που συμμετείχαν στην πολύ επιτυχημένη και άριστα οργανωμένη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης.

To Διεθνές Περιοδικό για θέματα εκπαίδευσης Τhe PIE Review αναφέρεται στη σύνοδο EURIE 2016 στο σύνδεσμο: http://thepienews.com/gallery/eurie-education-summit-2016-turkey/

Ημερομηνία: 
02/03/2016