Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - ΥΔE

Διάρκεια: Παρ. & Σαβ. 15 & 16 Απρ. 2016

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στην επιθεώρηση [αρχικό έλεγχο ή επανέλεγχο] και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τον ΚΕΗΕ [για τις παλιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις] και το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60364.

Απευθύνεται σε τεχνικούς που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην επιθεώρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και την ελληνική νομοθεσία. Ειδικότερα αφορά: Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς • Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες - Συντηρητές • Κατασκευαστές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων • Επιβλέποντες ηλεκτρικών έργων • Τεχνικούς ασφαλείας • Εκπαιδευτικούς συναφών γνωστικών αντικειμένων • Προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης • Σε όσους συμμετέχουν σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις • Πραγματογνώμονες ή εκτιμητές σε συναφή αντικείμενα κλπ.

Τρόπος υλοποίησης: Στο πρόγραμμα θα διδάξουν έμπειροι στην εφαρμοσμένη τεχνολογία μηχανικοί και επιστημονικοί συνεργάτες της Σχολής Δια Βίου του ΤΕΙ Κρήτης. Η διεξαγωγή του προγράμματος θα γίνει στις αίθουσες της Σχολής Δια Βίου, στους ίδιους χώρους θα πραγματοποιηθεί και το πρακτικό μέρος του προγράμματος.

Παροχές Προγράμματος:

  • 12 διδακτικές ώρες που υλοποιούνται με 3 τετράωρες διαλέξεις κατανεμημένες στη χρονική διάρκεια του προγράμματος [Παρ. και Σάββατο 15-16 Απρ. 2016]]
  • Εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό [η-βιβλιοθήκη τεχνικών/ηλεκτρολογικών δεδομένων και νομοθεσίας]
  • Πρακτικό μέρος: επιθεώρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης υπό κλίμακα.
  • Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής

Για το κόστος συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες:

email: info@diaviou.teicrete.gr, τηλέφωνο 2810-379177 (εργάσιμες ημέρες, 12:00 – 15:00).

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 02/03/2016 έως 11/04/2016 (θα τηρηθεί́ σειρά́ προτεραιότητας)

Την αίτηση θα βρείτε στο σύνδεσμο: “Προκηρύξεις Προγραμμάτων” του ιστότοπου www.diaviou.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
07/03/2016