«Μάρκετινγκ Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης. θα υλοποιήσει σεμινάριο με τίτλο «Σεμινάριο στο Μάρκετινγκ Μικρό – Μεσαίων Επιχειρήσεων» στις 9-10/04/2016 και 16-17/04/2016.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε θέματα θεωρίας και ορθής πρακτικής εργαλείων του σύγχρονου μάρκετινγκ έτσι ώστε να κατανοήσουν τις λειτουργίες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που δέχεται τις προκλήσεις μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης, αλλά και παράλληλα τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών, και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις διάφορες τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης και λήψης απόφασης στο μάρκετινγκ, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια σειρά από πρακτικά εργαλεία λήψης απόφασης που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στις επιχειρήσεις τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν σε τεχνικές ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών.

Η δομή του Σεμιναρίου έχει ως εξής:

  • Ενότητα 1: Δημιουργία πλάνου μάρκετινγκ για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις
  • Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Επικοινωνίας και Ποιοτικής Εξυπηρέτησης
  • Ενότητα 3: Τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης στο μάρκετινγκ
  • Ενότητα 4: Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες τεχνολογίες μάρκετινγκ

Στο σεμινάριο θα διδάξουν μέλη ΕΠ και επιστημονικοί συνεργάτες του Tμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στο μάρκετινγκ μικρό – μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, νέους επιχειρηματίες, φορείς (δημόσιοι – ιδιωτικοί) επιφορτισμένους με την προώθηση και ανάπτυξη ΜΜΕ, επιμελητήρια και συνεταιριστικές οργανώσεις με ενδιαφέρον στην προώθηση των προϊόντων τους. 

Οι υποψήφιοι για να συμμετέχουν στο προτεινόμενο πρόγραμμα, θα επιλεγούν από επιστημονική επιτροπή από μέλη ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Κρήτης. Αν κριθεί απαραίτητο, κατά περίπτωση, μπορεί να διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Εργαστηριακές Σημειώσεις

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 11/03/2016 έως 8/04/2016. Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα την βρείτε στο σύνδεσμο Προκηρύξεις Προγραμμάτων του ιστότοπου www.diaviou.teicrete.gr .

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθησή του από εργαζόμενους, θα πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα. Οι ώρες θα κανονιστούν ύστερα από συνεννόηση με τους εκπαιδευομένους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πλήρης παρακολούθησης.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 130 ευρώ και περιλαμβάνει τα μαθήματα, και έντυπο υλικό σχετικό με τις παρουσιάσεις (εργαστηριακές σημειώσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνο επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος, κ. Παττακού Ιωάννα (email:info@diaviou.teicrete.gr), τηλέφωνο επικοινωνίας 2810379177 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:00-15:00 και μετά τις 15:00 στο τηλ 6932465385.

Ημερομηνία: 
15/03/2016