«Διδασκαλία & αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τον Δήμο Ηρακλείου και το ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνουν την διοργάνωση διήμερου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου στις 18 και 19 Μαρτίου 2016 στο ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, με θέμα:

«Διδασκαλία και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν μαθητές με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και συμμετέχουν ως μέλη επιτροπών εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Το σχολείο οφείλει, με αλλαγή στάσεων, εξάλειψη εμποδίων και παροχή κατάλληλης διδασκαλίας-υποστήριξης, να ενδυναμώνει όλους τους μαθητές, ώστε να συμμετέχουν και να μαθαίνουν αποτελεσματικά και χωρίς διαχωρισμό στην κανονική τάξη (mainstream class). Έχει σκοπό να πληροφορήσει, ενημερώσει τους συνέδρους και να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής παιδαγωγικής και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας εξέτασής τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και των πανελληνίων εξετάσεων.

Ειδικότερα, στόχοι του Συνεδρίου είναι να διερευνηθούν:

- το θεσμικό-νομικό πλαίσιο μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τη διδασκαλία και αξιολόγησή τους,
- τα αίτια που πιθανόν οδηγούν στις μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές) - (γενικές / χαμηλή σχολική μαθησιακή επίδοση) και πώς θα σχεδιάζουν διαφοροποιημένη διδασκαλία, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της συμπερίληψης,
- η διάκριση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από τις γενικές / χαμηλή σχολική μαθησιακή επίδοση, για καταλληλότερο σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
 ο ειδικός ρόλος των ΚΕΔΔΥ, - οι διαδικασίες εφαρμογής των οδηγιών των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), στο σχεδιασμό ή μη διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Με τα βιωματικά εργαστήρια αναμένεται οι σύνεδροι:
- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (φιλολογικά, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, ξένες γλώσσες, πληροφορική, μουσική, φυσική αγωγή).
- Να ενεργοποιηθούν και να συνεργαστούν στο πλαίσιο της ομάδας τους, να αναστοχαστούν κριτικά επί της διδακτικής πράξης και να καταθέσουν εμπειρίες και απόψεις, σε πλαίσιο δημιουργικού-εποικοδομητικού διαλόγου. 

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα επιμέρους βιωματικά εργαστήρια, να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://synedriosymvouloi.weebly.com/ καθώς και στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/3gJSrhd1wj έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016. Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου είναι δωρεάν. 

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Συνεδρίου. 

Ημερομηνία: 
18/03/2016