Ημερίδα & workshop: "Next Generation Emergency Services" - EMYNOS

Η μετάβαση στα δίκτυα επόμενης γενιάς (Next Generation Networks – NGN) στοχεύει – μεταξύ των άλλων – στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την βέλτιστη διαχείριση κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με απώτερο στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών καθώς και τον βέλτιστο συντονισμό των ομάδων διάσωσης και αντιμετώπισης της κρίσης. Σήμερα, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν επείγουσες κλήσεις σε αστυνομία, πυροσβεστική και Ε.Κ.Α.Β, επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας διάσωσης με τα κέντρα στρατηγικού σχεδιασμού, ανάλυση κρίσιμων πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων, καθώς και ενημερώσεις/προειδοποιήσεις επικείμενης καταστροφής προς τους πολίτες.

Το ΤΕΙ Κρήτης έχοντας την τεχνική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού έργου Next Generation Emergency Communications “EMYNOS” (H2020-DRS-653762), διοργανώνει στις 27 Ιουλίου, 2016 ανοιχτή-για-το-κοινό ημερίδα και συνάντηση εργασίας (workshop) με τίτλο "Next Generation Emergency Services", με τη συμμετοχή διακεκριμένων ερευνητών και επιστημόνων, εταίρων του έργου και ακαδημαϊκών συνεργατών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου TEMU2016, στο ξενοδοχείο Capsis Astoria, με ώρα έναρξης 09:00 και περιλαμβάνει διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζήτηση σε θέματα που άπτονται των εξελίξεων στα δίκτυα επόμενης γενιάς σχετικά με την υποστήριξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών έκτακτης. Μεταξύ αυτών θα συζητηθούν η ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων, ο εντοπισμός και αναγνώριση της θέσης ενός συμβάντος έκτακτης ανάγκης, η ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων στα συστήματα Public Safety Answering Point (PSAP) και η εξαγωγή πληροφοριών σχετικών με ένα συμβάν, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών μέσω ετερογενών δικτυακών υποδομών, καθώς και της επέκτασης του προτύπου έκτακτης ανάγκης για οχήματα, το επονομαζόμενο “e-call”.

Συντελεστές Ημερίδας

Chair/Moderator: Dr. Yacine Rebahi, Fraunhofer FOKUS, Germany

Panelists

  • Prof. Henning Schulzrinne, Columbia University, USA, Keynote talk on "Standardisation and Implementation of NG911 in US".
  • Ed Parsons, Google, UK, Keynote talk on "Advanced Mobile Location: Google's perspectives and implementation".
  • Bernhard Messerschmidt, Austrian Red Cross, Austria, Keynote talk on "The Austrian Red Cross: X years’ experience in Emergency services".
  • Dr. Egil Bovim, Norway, Keynote talk on "Pre-requisites for using data in emergency services".
  • Dr. Evangelos Markakis, TEI of Crete, Greece, Keynote talk on "The EMYNOS Project: Current Status and Perspectives".
  • Cosmin Carjan, Teamnet, Romania, Keynote talk on "The NEXES Project: Current Status and Perspectives".
  • Marie Christine Bonnamour, Public Safety Communications Europe, Belgium, Keynote talk on "The EPISECC project: Current Status and perspectives".
  • Dr. Yacine Rebahi, Fraunhofer FOKUS, Germany, Panel Discussion

Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.temu.gr/Special%20Sessions.html

Δρ. Ε. Πάλλης, Αναπ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης,  e-mail: pallis@staff.teicrete.gr  

Δρ. Ε. Μαρκάκης, Τεχν. Υπεύθυνος του έργου “EMYNOS”, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Κρήτης, e-mail: emarkakis@staff.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
15/07/2016