«Αγροτική Επιχειρηματικότητα» και με εξ’αποστάσεως παρακολούθηση

Τα Σαββατοκύριακα 17-18 και 24-25 Σεπτεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Ηράκλειο), με δυνατότητα εξ’αποστάσεως παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί Βιωματικό Σεμινάριο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα».

Οι αυξανόμενες ευκαιρίες στον κλάδο της αγροδιατροφής χρειάζονται όχι μόνο ένα ποιοτικό προϊόν αλλά και: α) μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική μάρκετινγκ, β) ονοματοδοσία του προϊόντος που να ξεχωρίζει, γ) ένα επιχειρηματικό πλάνο που ‘πείθει’ και δ) την ικανότητα για συνεργασία με όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός:

  1. Η επιμόρφωση πάνω σε θέματα ανάπτυξης εγχώριων και διεθνών αγορών, μέσω στρατηγικών Μάρκετινγκ για Μικρο–Μεσαίες Επιχειρήσεις, Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο που θα λειτουργήσει ως πλοηγός για την πορεία της επιχείρησής τους, αλλά και ως ένα εργαλείο για την προσέλκυση συνεργατών και επιπλέον χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση πάνω σε τεχνικές. Επίσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής εφαρμογής πάνω σε δικό τους παράδειγμα παράλληλα με τις διδασκαλίες και την χρήση συμβουλευτικής μάρκετινγκ χωρίς επιπλέον κόστος.
  2. Η μετάδοση των «μυστικών επιτυχίας» της οργάνωσης Ομάδων Παραγωγών. Η έννοια της «Ομάδας» στη ζωή μας είναι αναγκαία όσο ποτέ. Οπότε στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν πάνω στους κανονισμούς της ΕΕ για Βιολογική ή Ολοκληρωμένη διαχείριση Καλλιεργειών, για τα πρότυπα της Νέας ΚΑΠ (Agro 2.1, Αgro 2.2 , Agrocert κ.α.) και για την αποτελεσματική οργάνωση του Γεωργικού τομέα μέσα από Ομάδες, Οργανώσεις και Συνεταιρισμούς Αγροτών.

Αφορά νέους επιχειρηματίες αγρότες, ομάδες παραγωγών, απόφοιτους γεωπονικών σχολών, μεσάζοντες στο χώρο της αγροδιατροφής, φορείς (δημόσιους – ιδιωτικούς) επιφορτισμένους με την προώθηση και ανάπτυξη ΜΜΕ, επιμελητήρια και συνεταιριστικές οργανώσεις ή ιδιώτες που θέλουν να αξιοποιήσουν τη γη τους για τη δημιουργία μιας επιπλέον πηγής εισοδήματος. 
Θα διδαχθεί από υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με πολυετή πρακτική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μάρκετινγκ, τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και σε αγορές του εξωτερικού καθώς και από εμπειρογνώμονα πάνω σε θέματα ομάδων παραγωγών. Θα διεξαχθεί σε 4 ενότητες πέντε ωρών η κάθε μία. 

Σχόλια συμμετεχόντων από τον 1ο κύκλο:
«Με έκανε να σκεφτώ ότι το προϊόν που θέλω να προωθήσω μπορεί να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με το που απευθύνεται και από εδώ και πέρα γνωρίζω το ''βήματα'' για να κάνω μια σωστότερη προώθηση, σκεπτόμενος ‘έξω από το κουτί’», Αντώνης Χανιωτάκης, Γεωπόνος.
«Όλοι μπορούμε να ‘πετάξουμε’ αρκεί να θέλουμε», Γιώργος Μπαριτάκης, ΒΙΑΝΑΜΕ Α.Ε.
«Αρκετά στοχευμένο, κατανοητό, περιεκτικό. Μου έδωσε έντονη παρακίνηση, θετική διάθεση, ώθηση για την δημιουργία Οράματος», Μύρων Βλατάκης, Επιχειρηματίας.

Υπάρχει δυνατότητα εξ’αποστάσεως παρακολούθησης. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν σημειώσεις και βεβαίωση συμμετοχής. Θα δοθούν ειδικές εκπτώσεις για ανέργους, απόφοιτους & φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και ομάδες από συνεταιρισμούς και ενώσεις.

Για το κόστος, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@diaviou.teicrete.gr, τηλέφωνο 2810-379177, (εργάσιμες ημέρες, 12:00 – 15:00) και στο 693-246-5385.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 8/07/2016 έως 12/09/2016  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Ο τίτλος του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι: «Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Στρατηγικές Εξαγωγικού και Εγχώριου Μάρκετινγκ και δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου» (2ος κύκλος) - PR34
Την αίτηση θα την βρείτε στο σύνδεσμο: “Προκηρύξεις Προγραμμάτων” του ιστότοπου www.diaviou.teicrete.gr 

Ημερομηνία: 
19/07/2016