Σεμινάριο "Linux Essentials" με πρακτική εξάσκηση

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης παρέχει το διεθνές πρόγραμμα NDG - Linux Essentials. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατάρτισης που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το πιστοποιητικό Linux Essentials Professional Development Certificate του Ινστιτούτου Επαγγελματιών Linux (www.lpi.org)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     

  • Σκοπός του προγράμματος: είναι να καλυφθούν οι βασικές αρχές του λειτουργικού συστήματος Linux και της γραμμής εντολών (CLI) μέσα από μια διδακτέα ύλη που δομείται σε 16 κεφάλαια και υλοποιείται σε 70 ώρες. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η παροχή στους καταρτιζόμενους ενός "σημείου εκκίνησης" για την εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος Linux. Οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, κατανοούν:
    •  το Linux ως λειτουργικό σύστημα,
    • τις βασικές έννοιες ανοιχτού κώδικα,
    • πώς χρησιμοποιείται το Linux καθώς και
    • τα βασικά στοιχεία της γραμμής εντολών του Linux.

Ο κάθε καταρτιζόμενος πραγματοποιεί εξάσκηση σε εικονική μηχανή παράλληλα με την μελέτη του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού ώστε να διερευνά τις έννοιες που μαθαίνει μέσω χρήσης των εντολών Linux. Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχεται μια σειρά από εργαστηριακές ασκήσεις που ζητούν από τον καταρτιζόμενο να δουλέψει βήμα-βήμα, έτσι ώστε αλληλεπιδρώντας με το λειτουργικό σύστημα Linux, να χτίζει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Δια Βίου Μάθησης: www.diaviou.teicrete.gr/node/72

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής έως τις 13-9-2016στην ιστοσελίδα: www.diaviou.teicrete.gr/node/12

 «Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για πιστοποιημένες γνώσεις στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων καθώς και για ταχύτατη προσαρμογή στην εποχή του ‘Internet of Everything (IoE)’ καθιστούν το παρόν πρόγραμμα μια σωστή και έξυπνη επένδυση.»

Για διαχειριστικές πληροφορίες της Σχολής Δια Βίου Μάθησης:
κ. Παττακού Ιωάννα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διοικητικής Υποστήριξης του προγράμματος (email: info@ diaviou.teicrete.gr), τηλ.: 2810379177 τις εργάσιμες ημέρες  12:00-15:00 και μετά τις 15:00 στο τηλ. 6932465385.

Για γενική πληροφόρηση προγραμμάτων της Ακαδημίας CISCO, ερωτήσεις σχετικά με επικείμενες προσκλήσεις κλπ: https://cna.go.teicrete.gr/?page_id=848 και www.facebook.com/cna.teicrete

Ημερομηνία: 
30/08/2016