ΠΜΣ: "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. 
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) εξαμήνων, λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 256/τ.Β/19-8-2016 και απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική.

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων, καινοτόμων εμπειριών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες αιχμής των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, και της πληροφορικής.

Σκοπός του ΠΜΣ «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών» είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να δημιουργεί απόφοιτους υψηλού επιπέδου στους επιστημονικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους.

Εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον και προωθώντας την έρευνα στις γνωστικές περιοχές των τεχνολογιών αιχμής, το ΠΜΣ προάγει την επιστημονική γνώση, κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

Ο 1ος κύκλος του ΠΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17 και τα μαθήματα του 1ου κύκλου ξεκινούν 6/3/2017.

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για τον 1ο κύκλο του ΠΜΣ θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (email zema@chania.teicrete.gr, τηλ 28210 23006, fax 28210 23003) έως και 22/2/2017.

Επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του και στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται η τμηματική καταβολή διδάκτρων έως 2.000€ συνολικά (600€ για το 1ο εξάμηνο, 600€ για το 2ο εξάμηνο και 800€ για το 3ο εξάμηνο). Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα για ικανό αριθμό εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υποτροφιών (για την παροχή επικουρικού εκπαιδευτικού ή ερευνητικού έργου), επιπλέον των υποτροφιών από το ΙΚΥ, το Υπουργείο Παιδείας, και άλλους φορείς.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:
• στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών https://www.teicrete.gr/ee/, ή
• στη Γραμματέα του Τμήματος Ελένη Ζυμβραγού (τηλ.: 28210 23006, fax: 28210 23000, e‐mail: zema@chania.teicrete.gr), ή
• στον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθηγητή Γιάννη Καλιακάτσο (τηλ.: 28210 23020, e‐mail: giankal@chania.teicrete.gr), ή
• στον Πρόεδρο του Τμήματος Αν. Καθηγητή Γιάννη Βαρδιάμπαση (τηλ.: 28210 23059, e‐mail: ivardia@chania.teicrete.gr).

Ημερομηνία: 
19/01/2017