ΠΜΣ: "Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι"

Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources & Risks)» με έδρα τα Χανιά.  

Το Πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων και λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης ΦΕΚ 2699, Τεύχος Β’, 14/12/2015). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources & Risks)» διεξάγεται σε συνεργασία με την Εδρα UNESCO "Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction" 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι – Master in Geoenvironmental Resources and Risks» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε έναν έντονα διεπιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει τις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες (γεωλογία, γεωφυσική, γεωχημεία και περιβαλλοντική χημεία) με τη φυσική, τη γεωτεχνολογία και την περιβαλλοντική μηχανική.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα μελέτης των γεωπεριβαλλοντικών φυσικών πόρων και των φυσικών καταστροφών, με υψηλού επιπέδου διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες, εφοδιάζοντας τους φοιτητές με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και τη δυνατότητα πραγματοποίησης τμήματος των σπουδών σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με την εκτεταμένη χρήση του προγράμματος ERASMUS+.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και την 20η Σεπτεμβρίου 2017, στη Γραμματεία του Προγράμματος, ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωμανού 3 Χαλέπα, Χανιά 73133 με την ένδειξη «ΠΜΣ Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι»

Χρηματοδότηση: Επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από δίδακτρα (500 €/εξάμηνο). Παράλληλα, προβλέπεται αριθμός υποτροφιών με κριτήριο την επίδοση αλλά και από ερευνητικά έργα, επιπλέον των υποτροφιών από το ΙΚΥ και το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 11:00-13:00 από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ κα Ν. Τσακιρίδου στα τηλ. 28210 23010 ή με email στα natasa@chania.teicrete.gr, fvallian@chania.teicrete.gr

Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία: 
06/06/2017