Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Πληροφορική & Πολυμέσα"

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ).

Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Πληροφορική & Πολυμέσα»

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί και πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time) για ένα αριθμό εισακτέων. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε είναι τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης έξι (6) εξάμηνα.

Το παρόν Π.Μ.Σ απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Επισυνάπτεται η αναλυτική προκήρυξη του ΠΜΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.teicrete.gr/mscie/, να απευθυνθούν στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrmsc-im@staff.teicrete.gr ή στην υπεύθυνη Γραμματείας του ΜΠΣ κα Φανουράκη Αφροδίτη, τηλ.: 2810 379869, 379716 Fax: 2810 379717, email: afan@staff.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
21/06/2017