Υποβολή αιτήσεων στo Δ.Π.Μ.: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής».

Υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):  «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»  που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό  κύκλο  2017-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις από τώρα έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2017, στην Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολογίας, ΤΕΙ Κρήτης, Τ.Θ. 1939, 71004 Ηράκλειο Κρήτης.

Ημερομηνία: 
07/07/2017
Συνημμένο: