Πρόσκληση υποβολής προσφοράς - Σεισμική απόκριση Μνημείων στη Κρήτη

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σεισμολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Σεισμική απόκριση Μνημείων στη Κρήτη".

Ημερομηνία: 
19/07/2017