1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "Λογιστική και Ελεγκτική"

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Ελεγκτική. 

Ημερομηνία: 
29/07/2017
Συνημμένο: