Σεμινάριο Linux Essentials με πρακτική εξάσκηση

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης παρέχει το διεθνές πρόγραμμα κατάρτησηςNDG - Linux Essentials που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το πιστοποιητικό Linux Essentials Professional Development Certificate του Ινστιτούτου Επαγγελματιών Linux (www.lpi.org)

Διάρκεια Προγράμματος: από 11.9.2017 έως 10.12.2017

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Δια Βίου Μάθησης:

 https://cna.go.teicrete.gr/2017/08/18/linux-essentials/

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.diaviou.teicrete.gr/content/linux-essentials-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-linux-0

Υποβολή αιτήσεων εγγραφής έως 10.09.2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://bit.ly/2vkmUsV

Για γενική πληροφόρηση προγραμμάτων της Ακαδημίας CISCO, ερωτήσεις σχετικά με επικείμενες προσκλήσεις κλπ:

https://cna.go.teicrete.gr/?page_id=848

https://www.facebook.com/cna.teicrete

Ημερομηνία: 
25/08/2017