Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Σεισμική απόκριση Μνημείων στη Κρήτη".

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Σεισμική απόκριση Μνημείων στη Κρήτη".

Ημερομηνία: 
08/09/2017