Πρόσκληση υποβολής προσφοράς - Σεισμική απόκριση Μνημείων στη Κρήτη

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διαφόρων ειδών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Σεισμική απόκριση Μνημείων στη Κρήτη".

Ημερομηνία: 
08/09/2017