ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Κρήτης προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από
01-12-2017 έως 30-11-2021.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Οκτωβρίου 2017 ημέρα  Τετάρτη και ώρα από 09.00 έως 14.00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο (2) ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στα εκλογικά τμήματα.

Ημερομηνία: 
14/09/2017