Οδηγίες για τους επιτυχόντες που δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική τους εγγραφή

Σύμφωνα με το με αρ. Φ252/155916/Α5 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές  οι οποίοι  δεν ακολούθησαν ή δεν ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούνται να προσέλθουν άμεσα στις Γραμματείες των Τμημάτων τους και να υποβάλουν αίτηση εγγραφής  προκειμένου να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 5 Οκτωβρίου 2017.

Ημερομηνία: 
20/09/2017