Τρία βήματα προς την ανάδειξη ενός ικανού λογιστή

Για την ανάδειξη ενός ικανού λογιστή απαιτείται εκτός από γνώση του αντικειμένου και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η ικανότητα στην επικοινωνία και η παρατηρητικότητα. Είναι δεξιότητες που οδηγούν:  στην εύρεση καινοτόμων  λύσεων σε προκλήσεις  που παρουσιάζονται στο έντονα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο λογιστής, στο ομαδικό πνεύμα κατά την συνεργασία, στην διατήρηση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του και τελικά στην ανάπτυξη ενός  βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.   

Στα πλαίσια μαθημάτων όπως το μάρκετινγκ, οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης αποκτούν αυτές τις δεξιότητες μέσα από εργασίες που τους φέρνουν σε επαφή με την ‘αγορά’.  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, δύο επιχειρηματίες με έδρα το Ηράκλειο, αποκτούν νεαρούς ‘συμβούλους’  μάρκετινγκ. Οι φοιτητές του Τμήματος συνεργάζονται σε ομάδες και έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν την θεωρία του μάρκετινγκ στην πράξη, μέσα από την ανάπτυξη ενός πλάνου μάρκετινγκ για κάθε μία από τις επιχειρήσεις, το οποίο και το παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου. Ως ‘προ-ζέσταμα’ δόθηκε στους φοιτητές αρχικά μια άσκηση, με σκοπό την μετατροπή 20 λευκών σελίδων Α4, σε προϊόν ή υπηρεσία. Μετά από ομόφωνη απόφαση των φοιτητών του μαθήματος, τα χρήματα διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό, δίνοντας έτσι ένα επιπλέον μήνυμα: ότι ‘Παιδεία’ δεν σημαίνει μόνο αποκόμιση γνώσεων και εμπειριών, αλλά πάνω από όλα σημαίνει ανθρωπιά και αλληλεγγύη.  

Ημερομηνία: 
07/11/2017