Διεθνής ερευνητική επιτυχία από το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser του ΤΕΙ Κρήτης

Δημοσιεύτηκε στις 23-11-2017 στο υψηλής επιστημονικής απήχησης περιοδικό Nature Communications επιστημονικό άρθρο με τα αποτελέσματα έρευνας του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος & Laser του Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης). Η έρευνα αφορά στη μελέτη των μαγνητο-υδροδυναμικών ασταθειών πλάσματος που παράγονται από τη μετατροπή των στερεών στόχων στην τέταρτη κατάσταση της ύλης δηλαδή σε πλάσμα. Αυτές οι αστάθειες αποτελούν το βασικό πρόβλημα της επιστήμης γιατί αντιστέκονται στην απαιτούμενη συμπίεση του πλάσματος που πρέπει να επιτευχθεί για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη πυρήνων υδρογόνου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την κατανόηση και λύση των προβλημάτων που δημιουργούν αυτές οι αστάθειες διότι συνδέουν για πρώτη φορά τις θερμο-ελαστο-μηχανικές ιδιότητες του στερεού πριν αυτό μετατραπεί σε πλάσμα λόγω της θέρμανσης που υπόκεινται, με τους πρωτογενείς φυσικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για τη δημιουργία των ανεπιθύμητων ασταθειών. Αυτή η σύνδεση δεν είχε μελετηθεί μέχρι σήμερα λόγω της πολυπλοκότητας των φυσικών νόμων που εμπλέκονται. Τα αποτελέσματα των ερευνών των επιστημόνων του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος & Laser συμβάλουν σημαντικά στις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς για την κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και συμπίεσης του πλάσματος με στόχο την αδρανειακή σύντηξη για παραγωγή ενέργειας και για το λόγο αυτό δημοσιεύονται στο υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.

H δημοσίευση βρίσκεται στο διαδικτυακό σύνδεσμο του περιοδικού Nature Communications:

https://www.nature.com/articles/s41467-017-02000-6

Ημερομηνία: 
27/11/2017