Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις για τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου συνδιοργανώνει με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τον διαγωνισμό καλλιτεχνικής έκφρασης «Από το Βορρά στο Νότο (κι αντιστρόφως): Αναπαριστώντας την ιδανική οινοτουριστική εμπειρία». Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο παρακολουθούν τα μαθήματα του Οινοτουρισμού στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) και της κατεύθυνσης του Μάρκετινγκ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου του ΤΕΙ Κρήτης. Στόχος του διαγωνισμού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της ολιστικής οινοτουριστικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται:

Να επισκεφτούν τις αμπελοοινικές περιοχές και τα οινοποιεία και να αποτυπώσουν σε τέσσερις φωτογραφίες τις 4 διαστάσεις της οινοτουριστικής εμπειρίας.
Να επιλέξουν ένα σχετικό λογοτεχνικό απόσπασμα, το οποίο θα πλαισιώνει κάθε φωτογραφία/διάσταση.

 

Η ιδέα για την οργάνωση του διαγωνισμού προέκυψε ως απότοκο της ανάγκης για υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες αφενός ενθαρρύνουν τη διάδραση και τη συμμετοχή και, αφετέρου, ενισχύουν τις συνέργειες μεταξύ των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και τη σύνδεση αυτών με την παραγωγική βάση και τους επαγγελματίες του χώρου.

 

Εμπνευστές και υπεύθυνοι του διαγωνισμού είναι η Μαρία Αλεμπάκη (Επιστημονική Συνεργάτιδα Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και ο Νίκος Τριχάς (Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης). Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 11 Νοεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιανουαρίου 2018. Τα έργα που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από μία ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Κυριάκο Αγγελάκο (Σκηνοθέτη), Χριστίνα Μπονάρου (Δρα Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γιάννη Φάι (Φωτογράφο των Wines of Crete) και Άλκη Τσορλίνη (Φωτογράφο από τη Βόρεια Ελλάδα). Συνολικά θα υπάρχουν δέκα νικητές/νικήτριες – πέντε από κάθε Τμήμα.

 

Παράλληλα, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) διοργανώνεται το σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος, και σκοπός του είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικά εργαλεία και εφαρμογές του ψηφιακού μάρκετινγκ. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5/12/2017 στις 14:00, στην συνεδριακή αίθουσα Ερμίνα του ξενοδοχείου Ερμής στον Άγιο Νικόλαο (διάρκεια 3,5 ώρες). Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από την Google στους συμμετέχοντες φοιτητές.

  

 

Ημερομηνία: 
28/11/2017