Πρόσκληση στη Διημερίδα με θέμα «Σεισμική Απόκριση Μνημείων»

Eίναι πολυτρόπως γνωστές οι ερευνητικές δραστηριότητες που αδιάλειπτα επιτελεί το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας και η Έδρα UNESCO “Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction“ για τη μελέτη της σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης αλλά και για την προστασία από τον σεισμικό κίνδυνο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τη σεισμική διέγερση κατέχει υψηλή προτεραιότητα.
Με σκοπό να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Γραφείο της UNESCO για την Επιστήμη (UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe) με τη συνέργεια του Ιαπωνικού Φορέα για την μείωση των σεισμικών καταστροφών (Japan Fund in Trust project “International Platform for Reducing Earthquake Disasters”) ανέθεσε, μετά από ανταγωνιστική πρόταση, στην Έδρα UNESCO“ Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction“, την εκπόνηση του πρώτης φάσης του έργου «Seismic Response Assessments of Minarets and Important High Rise Historical and Monumental Structures in Crete (Greece)», τα αποτελέσματα του οποίου θα παρουσιαστούν την 14η και 15η Δεκεμβρίου, 2017 σε Διημερίδα που διοργανώνει η Έδρα UNESCO στα Χανιά.
Η διημερίδα θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης Ευρωπαίων επιστημόνων που εργάζονται σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα και θα συντονιστεί από τον κ. PHILIPPE PYPAERT επικεφαλής του UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, γεγονός που δηλώνει το έντονο ενδιαφέρον της UNESCO.
Είναι προφανές ότι η Διημερίδα αποκτά ειδική ερευνητική σπουδαιότητα αφού αφορά την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομίαςστην Κρήτη, στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου, σε μια περιοχή που εκλύεταιένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά σεισμικής ενέργειας στην Ευρώπη.
Πρεσβεύοντας ότι συμμερίζεστε την επιστημονική, πολιτισμική και κοινωνική σπουδαιότητα της Διημερίδας, σας προσκαλούμε στη Διημερίδα και σας παρακαλούμε να συμμετέχετε στις εργασίες της.

Πρόγραμμα Διημερίδας

Δρ. Φίλιππος Βαλλιανάτος
Καθηγητής Γεωφυσικής & Σεισμολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωφυσικής & Σεισμολογίας
Κάτοχος της Εδρας UNESCO Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction

Ημερομηνία: 
01/12/2017