ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Το ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», προκηρύσσει έως 25 θέσεις φοιτητών για πλήρη φοίτηση με φυσική παρουσία, έως 10 θέσεις φοιτητών για μερική φοίτηση με φυσική παρουσία και έως 25 θέσεις φοιτητών για πλήρη φοίτηση από απόσταση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή Σχολών Θετικών Επιστημών και στόχος του είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά από τις 4 Δεκεμβρίου έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2017 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και στοιχεία για τα δικαιολογητικά και το έντυπο αίτησης μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:

https://www.teicrete.gr/mba-eng

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από την Γραμματεία Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 καθώς και Τρίτη και Πέμπτη 16:00-18:00, στο τηλέφωνο: 2810-379874 και στο email: mba_engineers@staff.teicrete.gr

 

Ημερομηνία: 
01/12/2017