Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Κρήτης θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών   της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  των παρακάτω  έργων:

 1.   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ16 & Κ18 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

2.   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΦΑΣΗ Β)» 

Η   κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την  Πέμπτη 25-01-2018 και ώρα 9.30 π.μ.,  κατά την  συνεδρίαση της Συγκλήτου  του  ΤΕΙ  Κρήτης .

 

Ημερομηνία: 
19/01/2018