Ημερίδα με τίτλο: «AmeLib- Παραγωγή και προσθήκη ψηφιακών τεκμηρίων».

Οι βιβλιοθήκες και τα άτομα με αναπηρία –μερικώς ή καθόλου βλέποντες- θα ενημερωθούν για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη AmeLib και τη δράση Διαβάζω για τους άλλους.

Ημερομηνία: 
07/02/2018
Συνημμένο: