Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "EuroXanth"

Η Γεωπονική Σχολή του ΤΕΙ Κρήτης, δια των μελών ΔΕΠ και επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος Γεωπόνων ΤΕ, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-COST (European Cooperation in Science and Technology) Action με τίτλο "EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe". Ο στόχος και ταυτόχρονα πρόκληση του προγράμματος EuroXanth είναι να γίνουν προσπάθειες μελέτης και διάδοσης γνώσεων στη θεματική περιοχή του έργου, πάνω σε νεοεμφανιζόμενες ή επανεμφανιζόμενες σημαντικές ασθένειες των φυτών λόγω της μόλυνσης τους από τα γένη των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών Xanthomonas και Xylella της μεγάλης οικογένειας των Xanthomonadaceae, καθώς μάλιστα θέτουν σε κίνδυνο συνεχώς τη διατροφική ασφάλεια και είναι υπαίτια για σημαντικές απώλειες στην οικονομία της ΕΕ κάθε χρόνο, απαιτείται συντονισμένη δράση Έρευνας & Ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Η δράση αυτή υποστηρίζεται από τα εργαλεία δικτύωσης του COST Action. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από 24 χώρες (BA, BE, BG, EE, ES, CH, CZ, DE, FR, GB, GR, HR, HU, IL, IT, MK, NL, NO, PL, PT, RS, SE, SI, TR, - για πλήρη ονόματα κρατών, βλ. https://mfi-assets.ecb.int/resultMfiD/abbreviations).

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού διοργανώνονται διάφορες δράσεις κυρίως εκπαιδευτικού ή συνεδριακού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και Εκπαιδευτικά Σχολεία (Training Schools). Κατόπιν πρότασης και επιλογής της, η ομάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΤΕΙ Κρήτης αποδέχτηκε τη συμμετοχή καθώς και τη διοργάνωση του 1st Training School στους χώρους του ΤΕΙ στο Ηράκλειο της Κρήτης με τίτλο “Prognosis & Advanced Diagnosis of Xanthomonadaceae” από 12 έως και 16 Φεβρουαρίου 2018. Στην οργάνωση αλλά και στη συμμετοχή του 1st Training School συμμετέχουν επίσης και συνεργάτες από τα Ινστιτούτα (Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ) του ΙΤΕ  καθώς και του τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, παρέχοντας χώρους και εκπαιδευτές για τις 2 τελευταίες μέρες του Εκπαιδευτικού αυτού Σχολείου. Επισυνάπτεται το σχετικό πρόγραμμα.

Στο 1st Training School συμμετέχουν έως 18 ερευνητές/ εκπαιδευόμενοι και ως 6 Trainers/ Εκπαιδευτές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που χρηματοδοτούνται από το COST. Παράλληλα, συμμετέχουν και 8 εκπαιδευτές από τα Ιδρύματα Οργανωτές της Κρήτης που προαναφέρθηκαν.

Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα προσφέρει μια εξαιρετική διαφήμιση για εξωστρέφεια, όχι μόνο των Ιδρυμάτων μας (ΤΕΙ, ΙΤΕ και Παμ/μιο), αλλά και όλης της Περιφέρειας Κρήτης. Να σημειωθεί επίσης ότι στα πλαίσια του 1st Training School, θα γίνει μια πολύ σημαντική εκπαίδευση και ημών των ιδίων επιστημόνων, σε θέματα “Prognosis & Advanced Diagnosis of Xanthomonadaceae” με μεταφορά τεχνογνωσίας από έμπειρους ερευνητές των άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Φυτοπαθολογίας και της Μοριακής Διάγνωσης Φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί (Ξυλέλλα) αν και είναι σε κατάσταση καραντίνας για τη χώρα μας, είναι σε κατάσταση συναγερμού για τις γειτονικές και παραμεσόγειες χώρες της Ευρώπης και με τη δράση μας αυτή προσθέτουμε στον σχετικό Οδικό Χάρτη Ενεργειών της Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία από το παθογόνο βακτήριο καραντίνας Ξυλέλλα (Xylella fastidiosa), οχυρώνοντας τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης, για ενημέρωση και προστασία που εμπίπτουν στα πλαίσια της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete). Είναι αυτονόητο ότι σε καμία από αυτές τις ενέργειες μας δεν πρόκειται να εμπλακεί πάσης φύσεως μολυσμένο φυτικό υλικό με παθογόνο καραντίνας.

Δρ. Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής

Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής του 1st Training School

Κοσμήτορας Γεωπονικής Σχολής, ΤΕΙ Κρήτης

Ημερομηνία: 
12/02/2018