ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _Κλάδοι εκπαιδευτικών

Θέμα: Ένταξη αποφοίτων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης στους νέους ενοποιημένους κλάδους Εκπαιδευτικών (ν.4521/02-03-2018)

Στο νέο νόμο 4521/2-3-2018, «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 (Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) γίνεται αναφορά στους νέους κλάδους εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου νόμου, κλάδων όπου και εντάσσονται εφεξής πολλοί απόφοιτοι τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.

Στους νέους κλάδους δεν υφίσταται πλέον ο διαχωρισμός σε αποφοίτους του Πανεπιστημιακού (Πανεπιστήμια/Πολυτεχνεία) και του Τεχνολογικού τομέα (ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ) της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου

 

 

 

Ημερομηνία: 
12/03/2018