ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΑΝΑΚΉΡΥΞΗΣ.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ημερομηνία: 
09/05/2018