ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΑΝΑΚΉΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ημερομηνία: 
09/05/2018