Υποβολή αιτήσεων εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό του ΤΕΙ Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης προκηρύττει την εισαγωγή  νέων παιδιών στο παιδικό τμήμα του Παιδικού Σταθμού.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 29-05-2018 έως 15-06-2018.  

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στον Παιδικό Σταθμό του ΤΕΙ Κρήτης. 
Πληροφορίες:  Μαρία Σκαντζουράκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού

τηλ  2810379362 .

 

 

Ημερομηνία: 
15/05/2018