Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ενόψει επικείμενης προκήρυξης για την απασχόληση έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής και διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019» ενδιαφέρεται για την ανάθεση, το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, της αυτοδύναμης διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος:

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί [Μάθημα κορμού, 7ου εξαμήνου]

Μηχατρονική Σχεδίαση [Μάθημα επιλογής υποχρεωτικό, 7ου εξαμήνου]

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ [Μάθημα επιλογής υποχρεωτικό, 7ου εξαμήνου]

Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων με Η/Υ [Μάθημα επιλογής υποχρεωτικό, 7ου εξαμήνου]

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

Ημερομηνία: 
12/06/2018