ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

Το ΤΕΙ Κρήτης προκειμένου να επιλέξει ένα μέλος (1) με τον αναπληρωτή του  για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), απευθύνει πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων σε ενδιαφερομένους διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Ημερομηνία: 
13/06/2018