ΕΛΚΕ: Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 2477/22.03.2018

ΕΛΚΕ: Απόφαση Κατακύρωσης  της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης που αφορά στο Συνοπτικό Διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 2477/22.03.2018

Ημερομηνία: 
13/06/2018