1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π.