ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς.

Το ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», προκηρύσσει 35 θέσεις φοιτητών για τον 4ο κύκλο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή άλλων συναφών ειδικοτήτων και στόχος του είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2019 μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και την υποβολή αιτήσεων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα:

https://www.teicrete.gr/mba-eng

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από την Γραμματεία στο τηλέφωνο: 2810-379874 και στο email: mba_engineers@staff.teicrete.gr

 

Ημερομηνία: 
29/11/2018