Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης: « Μελέτη Βοτανικού Πάρκου για το CretAgroTech »

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη κλήρωση των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών   της  Επιτροπής Διαγωνισμού  Μελέτης: « Μελέτη Βοτανικού Πάρκου για το CretAgroTech ».

 
Η   κλήρωση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη  06-12-18 και ώρα 10:30 π.μ.,  κατά την  συνεδρίαση της Συγκλήτου  του  ΤΕΙ  Κρήτης  
Ημερομηνία: 
03/12/2018