Παρουσίαση του έργου «Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης»