Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις αμειβόμενων φοιτητών (ΣΤΕΦ)

Συνημμένα θα βρείτε:

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις αμειβόμενων φοιτητών και 
  • Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Ημερομηνία: 
11/01/2019