Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης

Συνημμένα, θα βρείτε την προκήρυξη και υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή.

Ημερομηνία: 
11/01/2019
Συνημμένο: