Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις αμειβόμενων φοιτητών

Η πρόσκληση αφορά σε επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας υπολογιστών για το  έτος 2019.

Οδηγίες για υποβολή σχετικής αίτησης θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ημερομηνία: 
17/01/2019
Συνημμένο: