Ορθή επανάληψη-Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας της ΣΕΥΠ

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Ορθή επανάληψη της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας της ΣΕΥΠ 
  2. Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 
21/01/2019