Ορισμός εφορευτικής επιτροπής σχετικά με την εκλογή Δ/ντή σε Εργαστήριο της ΣΤΕΦ

Συγκρότηση τριμελούς κεντρικής επιτροπής για την ανάδειξη διευθυντή του εργαστηρίου εφαρμοσμένης και διαδραστικής πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Ημερομηνία: 
28/01/2019