ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επισυνάπτονται αποφάσεις του Κοσμήτορα για τη συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή στα Εργαστήρια της Σχολής

1. Βιολογικών και  Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών

2. Διαιτητικής και Σύστασης Σώματος Ανθρώπου

Ημερομηνία: 
01/02/2019