Προκηρύξεις για εκλογή διευθυντών σε δύο εργαστήρια της Σχολής

Συνημμένα θα βρείτε τις προκηρύξεις για την εκλογή διευθυντών στα εργαστήρια: 

  • Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών (multimedia_networks.pdf) και
  • Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων (wel.pdf),

καθώς και υπόδειγμα αίτησης (Application.doc) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  θέση διευθυντή εργαστηρίου 

Ημερομηνία: 
04/02/2019